Cuvînt de salut

Bun venit pe site-ul Liceului AŞM!

     

    Vă suntem recunoscători pentru faptul că doriţi să cunoașteți mai multe informaţii despre instituţia noastră.

   Liceul AŞM reprezintă o instituţie de învățământ preuniversitar de tip internat – instituţie academică inovativă. Modelul educaţional din liceu îmbină instruirea teoretică de calitate şi pregătirea practico-ştiinţifică în laboratoarele de specialitate ale Academiei de Ştiinţe. Procesul didactic este flexibil şi creativ prin organizarea instruirii în module, diversificarea ofertei curriculare din contul orelor opţionale şi a cercurilor pe interese. În instituţie se pune accent pe educaţia personalizată, în care se ţine cont de particularităţile şi solicitările fiecărui elev, iar cu copii ce demonstrează capacităţi deosebite se organizează activitatea în baza unor programe individuale.

     Direcţiile principale de activitate ale Liceului AŞM sunt: educația de calitate, activitatea ştiinţifică şi de creație; pregătirea tinerilor pentru a obține performanțe în concursurile naţionale şi internaţionale; elaborarea programelor şi strategiilor destinate copiilor dotaţi; cooperarea cu instituţii de stat şi non-guvernamentale, organizaţiile internaţionale în domeniul educaţiei copiilor dotaţi şi talentaţi; prestarea serviciilor educaţionale etc. În perioada de activitate a liceului, începând cu anul 2008, au fost înregistrate rezultate strălucite ale elevilor în cele mai diverse domenii de activitate: concursuri, conferinţe, seminare şi alte manifestări didactico-ştiinţifice. Copiii care demonstrează capacităţi deosebite la învăţătură, sunt pasionați de activitatea științifică şi sunt implicați activ în diverse concursuri naţionale/internaționale sunt aşteptaţi să se înscrie în concursul de admitere la Liceul AŞM. 

 

Cu respect, 

Iurie CRISTEAdirectorul Liceului AŞM

 


Misiune şi obiective

 

Misiunea instituţiei:

     Liceul - promotor al valorilor umane, creează condiţii pentru formarea unui elev cult, inteligent, creativ, capabil să se adapteze la orice situaţie, pregătit pentru condiţii de schimbare de tip inovator. Strategia de bază este de a oferi comunităţii servicii educaţionale de către un personal calificat în diferite domenii de activitate, personal care să dea dovadă de bună pregătire la nivel profesional, demonstrând responsabilitate, spirit de echipă, dorinţă de performanţă, adaptabilitate şi toleranţă, iar tinerilor din liceu, oportunitatea de a se forma la nivelul cerinţelor ţării, în domenii de activitate de viitor, cerute de piaţa locurilor de muncă.

 

Obiectivele activităţii Liceului sunt următoarele:

  • depistarea, promovarea şi instruirea elevilor dotaţi sub toate aspectele dezvoltării şi integrării acestora într-o societate modernă;
  • asigurarea excelenţei în predare şi educaţie, prin aplicarea strategiilor şi tehnologiilor educaţionale moderne;
  • identificarea şi valorificarea capacităţilor individuale ale fiecărui elev;
  • pregătirea şi iniţierea elevilor în cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, stimularea creativităţii elevilor, cultivarea spiritului de descoperire şi al inovaţiei;
  • dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, educarea lor în spiritul valorilor umane naţionale şi universale;
  • formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.

 


Istorie

 

Liceul a fost fondat la inițiativa președintelui AȘM, Academician Gheorghe Duca

     Liceul AȘM este deschis oficial la 1 septembrie 2008. Primul an de activitate s-a desfășurat în incinta Institutului de Chimie al AȘM, unde și-au făcut studiile 42 de elevi, fiind repartizați în trei clase de a X-a: două cu profil real și una cu profil umanist. O dată importantă pentru instituție este 1 septembrie 2009, când au fost date în exploatare noile edificii ale Liceului AȘM și căminul. În anul de studii 2009-2010, în cadrul Liceului Academiei de Științe a Moldovei și-au făcut studiile 93 de elevi. Dintre ei, în clasa a X-a - 50 elevi (profil real - 32 elevi, profil umanist - 18 elevi), în clasa a XI-a - 43 elevi (real - 29, umanist - 14).

          Liceul AȘM este o instituție în care sunt promovate capacitățile și cunoștințele copiilor dotați, unde sunt educate bunele maniere, activismul civic și responsabilitatea, este susținută inițiativa elevilor și autoconducerea școlară, unde sunt cu succes promovate valorile persoanei, familiei și ale comunității, unde sunt pregătiți viitori savanți, cercetători și manageri.

     Elevii sunt implicați activ în olimpiadele de la disciplinele școlare (la nivel municipal, republican și internațional), în concursurile școlare, în diverse conferințe științifice, forumuri pentru tineret, competiții sportive etc.

 


Mai multe despre LAŞM

 

Orice instituţie de învăţămînt este inedită, adică se deosebeşte de alte instituţii prin anumite particularităţi. Aici venim să vă prezentăm particularităţile unicale ale LASM

 

1. Admiterea la studii este efectuată în bază de probe de admitere (vezi rubrica "Admitere").

2. Doar Liceul AŞM implementează, cu acordul Ministerului Educaţiei, Planul cadru experimental (PCE). În conformitate cu PCE, începînd cu clasa a XI-a, elevii pot alege doar şase discipline şcolare, pentru a fi studiate (la nivel de bază, sau la nivel avansat). Mai multe detalii vedeti aici.

3. Evaluarea elevilor se desfăşoară în conformitate cu "Orarul evaluărilor sumative", afişat în holul liceului, la începutul fiecărui semestru. Astfel, elevii ştiiu exact data şi disciplina la care au test sumativ.

4. Toate evaluările sumative se desfăşoară în "Sala de evaluare" (vezi "Tur virtual"). Fiecare elev este amplasat separat, în propria bancă şcolară şi primeşte acelaşi test.

5. Alte evaluări, în afară de cele programate, nu se admit (exceptiile sunt aprobate de către administraţia instituţiei).

6. Toate evaluările sumative sunt organizate doar în scris (probe scrise).

7. În afară de evaluările sumative (probe scrise), sunt desfăşurate şi evaluări formative (orale). La aceste evaluări însă, elevii nu primesc note.

8. Odată admişi, elevii nu-şi pot păstra locul în Liceu, dacă nu-şi depun, constant, întreaga sârguinţă de a studia. Semestrial, pentru fiecare elev/elevă, se calculează nota medie generală. Pentru a continua studiile în instituţie, această notă trebui să fie nu mai mică de "8". Elevii, care au nota medie generală (semestrială) mai mică decât "8", pierd dreptul de a-şi continua studiile la LASM.

 

Alte particularităţi (probabil, existente şi în alte instituţii):

9. Profesorii instituţiei nu au dreptul de a desfăşura meditaţii contra plată cu elevii LAŞM.

10. În instituţie nu există "Fundaţie a părinţilor" şi nu se percep taxe de la părinţi.

11. Liceul AŞM reprezintă un "liceu clasic", adică elevii îşi pot face studiile doar începând cu clasa a X-a (nu există clase gimnaziale).

12. Periodic, instituţia desfăşoară sondaje anonime, în rândul elevilor, referitor la prestaţia profesională a cadrelor didactice.

 

Vă sugerăm să explorati rubrica "Absolvenţi/Statistici", pentru a întelege mai bine poziţionarea Liceului AŞM comparativ cu alte licee. Succes!

 

 

 

 

Vizitatori Online

Avem 110 vizitatori și un membru online

  • darlatr3
Free business joomla templates meds no prescription