Seminar instructiv-metodic

Evaluare utilizator:  / 3
SlabCel mai bun 
Formarea continuă a cadrelor didactice la nivelul instituţiei de învățământ.
 
            La 12 februarie 2011 în Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu genericul “Tehnologii de formare a competenţelor specifice disciplinei cu caracter de integrare”. Manageri liceului (Filip Galina, directorul liceului, profesor de l. engleză, grad didactic superior, Cerbuşca Pavel, vice-director, profesor de istorie şi educaţie civică, doctor în pedagogie, grad didactic şi managerial superior; Cristea Iurie, vice-director, profesor de biologie, grad didactic I., Cristei Tamara, vice-director, profesor de limbă română, doctor în filologie, grad didactic superior) au organizat cadrele didactice pentru a demonstra următoarelecompetenţe: prezentarea unei activităţi educaţionale în conformitate cu cerinţele Curriculei modernizate (2010); implicarea elevului – subiect al educaţiei, în actul de predare – învăţare-evaluare; consolidarea relaţiilor de parteneriat între profesor-elev şi elev-elev; formarea la elevi a competenţelor cu caracter de integrare; schimb de experienţă între cadrele didactice cu referire la formarea competenţelor specifice disciplinei de studiu.
            Cadrele didactice incluse în procesul de atestare (Graur Sorina, Chişciuc Ana, Craveţ Ala, Martin Mariana, Cristea Iurie, Miron Raisa, Fişer Virginia) au prezentat activităţi curriculare şi extra-curriculare. În cadrul orelor demonstrative profesorii şi elevii au pus accent pe formarea competenţelor cu caracter de integrare. Deosebit de utile au fost şedinţele catedrelor unde au fost analizate activităţilor desfăşurate, accentuând caracterul creativ, modul interactiv de organizare şi legătura cunoştinţelor teoretice cu momentele din viaţa cotidiană. Rezultatele activităţilor cadrelor didactice au fost analizate în cadrul Consiliului profesoral, unde au fost ascultate rapoartele de autoevaluare şi propuse modalităţi de îmbunătăţire a procesului educațional.
            Administraţia Liceului AŞM exprimă recunoştinţă tuturor profesorilor care au depus efort în organizarea seminarului, precum şi elevilor din clasele a X um., X fm., XI bch., XI fm., XII bch., XII um., care au demonstrat o bună organizare, creativitate şi interes deosebit pentru performanţe înalte.

Pentru a posta comentariu e nevoie să vă logați

         


Blogroll

Instagram

Materiale create de elevii LAŞM

Canalul Youtube LAŞM

Bibliotecă online de cărţi electronice

Golovei Andrei

Nicoleta Prestescu

Gumeniuc Doina

Mironica Marina

Moșnoi Ion

Ungurean Cristina

Vârlan Tatiana

Badrajan Vladimir

Blog 12UM

Gimnaziul Galata

Vizitatori Online

Avem 150 vizitatori și 9 membri online

  • Pulmenjophy
  • wravear
  • jaxonrio
Free business joomla templates meds no prescription