Promovarea ideii de parteneriat – condiţia majoră a succesului şcolar

Evaluare utilizator:  / 0
SlabCel mai bun 

 

 

Seminar instructiv: Promovarea ideii de parteneriat – condiţia majoră a succesului şcolar
 
     La 02 februarie 2012 cadrele didactice din Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei au participat la un seminar instructiv, unde s-a discutat proiectul Strategiei de dezvoltare a instituţiei pentru următorii 3 ani.
     La lucrările seminarului a fost invitat rectorul Universităţii AŞM, doctor habilitat, profesor universitar dna Duca Maria, care s-a referit la perspectivele de activitate în scopul consolidării parteneriatului liceului cu universitatea şi institutele AŞM. De asemenea au fost propuse căi de îmbunătăţire a performanţelor liceului prin consolidarea activităţilor de voluntariat în care ar trebui să fie implicaţi elevii în scopul dezvoltării competenţelor ştiinţifice şi de creaţie etc.
Activitatea cadrelor didactice în dezvoltarea rețelelor de colaborare și parteneriat în cadrul  Clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE a fost prezentată de director adjunct educaţie P. Cerbuşca. În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele activităţilor în care au fost implicaţi elevii şi profesorii de la Liceul AŞM în colaborarea cu Un.AŞM şi institutele AŞM în perioada 2008-2011.
     Dezbateri aprinse au avut loc în baza proiectului Strategiei de dezvoltare a Liceului AȘM prezentat de către directorul - adjunct instruire dna G. Filip. Au fost prezentate amănunţit structura Strategiei, accent punându-se pe necesitatea identificată de a aborda activitatea managerială atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, în directă corelaţie cu resursele existente, elementele de cultură organizaţională, misiunea liceului, finalităţile educaţiei în general şi ale învăţământului în special.
     Proiect Strategiei prezentat are două componente strâns articulate: o componentă strategică – misiunea, țintele și opțiunile strategice ale liceului, și o componentă operațională – programele, activitățile și acțiunile concrete prin care se ating țintele strategice și se realizează misiunea.
A fost apreciată înalt valoarea proiectului Strategiei instituţiei, munca asiduă a coordonatorului de proiect dna Filip G. şi a membrilor administraţiei care au contribuit la îmbunătățirea documentului.
     În continuare cadrele didactice vor propune modalităţi concrete de implementare a Strategiei şi sugestii pentru elaborarea Planului operaţional de activitate a Liceului AŞM.
Direcţiile prioritare ale instituţiei sunt orientate spre organizarea eficientă a procesului de formare a competenţelor de cercetare şi creativitate, activităţile de investigaţie organizate în parteneriat cu studenţii şi masteranzii de la Un.AŞM, precum şi cu specialiştii în domeniu de la institutele AŞM, formarea abilităţilor de orientare profesională şi dezvoltare pentru carieră şi altele. 
 

Pentru a posta comentariu e nevoie să vă logați

         


Blogroll

Instagram

Materiale create de elevii LAŞM

Canalul Youtube LAŞM

Bibliotecă online de cărţi electronice

Golovei Andrei

Nicoleta Prestescu

Gumeniuc Doina

Mironica Marina

Moșnoi Ion

Ungurean Cristina

Vârlan Tatiana

Badrajan Vladimir

Blog 12UM

Gimnaziul Galata

Vizitatori Online

Avem 111 vizitatori și 9 membri online

  • Pulmenjophy
  • albertrio
  • wravear
Free business joomla templates meds no prescription