Elevul

Babinciuc Chiril

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Badrajan Vladimir

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Balţatu Cristina

Profil: Real
Universitate: Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Facultatea Medicină Generală
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Bodnari Maria

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Botnari Cristina

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Bradu Grigore

Profil: Real
Universitate: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea: Finanţe şi bănci
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Bricicaru Victor

Profil: Real
Universitate: Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Bîrta Sanda

Profil: Real
Universitate: Slovacia, Comenius University, facultatea Relații internaționale
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Burlacu Petru

Profil: Real
Universitate: Comenius University in Bratislava / UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Capşa Svetlana

Profil: Real
Învăţământ superior: Academia Militară
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Casian Tatiana

Profil: Real
Universitate: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Cerga Alexie

Profil: Real
Universitate: Universitatea Tehnică a Moldovei, facultatea TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, specialitatea Biotehnologie Industrială
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Ciobanu Lilian

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Ciorici Cristina

Profil: Umanist
Instituţie de înv. superior: Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea Management
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Cojocaru Virginia

Profil: Real
Universitate: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea Sănătate Publică
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Cuibari Ana

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Cuzminschii Marina

Profil: Real
Studii: Liceul Teoretic "Horia Holubei", Platforma Magurele, jud. Ilfov, Romania
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Danuţa Maria

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Diviza Iurie

Profil: Real
Universitate: Universitatea de Stat din Moldova, Ştiinţe economice, Finanţe şi bănci
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Dragan Cristina

Profil: Real
Studii: Academia de Studii Economice din București
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Eftodiev Eugen

Profil: Real
Universitate: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România, Facultatea de Mecanică, Specializarea: Ingineria autovehiculelor
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Grigoriţă Alina

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Guriev Natali

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Guzovatîi Anatolie

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Mironica Marina

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Moşnoi Ion

Profil: Real
Universitate: Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea Matematică și Informatică
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Munteanu Patricia

Profil: Real
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Oboroc Anton

Profil: Real
Universitate: Hochschule Rhein-Waal | Rhine-Waal University of Applied Sciences, facultatea MECHANICAL ENGINEERING, B. SC.
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Ocară Doina

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Oprea Elena

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Paladi Anatolie

Profil: Real
Universitate: Universitatea Politehnică din București
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Placintă Valeria

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Plamadeala Renata

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Plotnicu Rodica

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Podoleanu Domnica

Profil: Real
Universitate: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (Informatică Economică)
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Pogonea Sergiu

Profil: Real
Universitate: Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Facultatea Ştiinţe Exacte, Specialitatea Chimie
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Postică Marcela

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Postolachi Oxana

Profil: Real
Universitate: Universitatea "Alecu Russo" din or.Bălți, facultatea de Drept Şi Ştiinţe sociale, specialitatea Drept
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Prohniţchi Elena

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Rusu Alexei

Profil: Real
Universitate: Universitatea: Rhine-Waal University of Applied Sciences.
Facultatea: Mechatronic Systems Engineering
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Sanduţa Felicia

Profil: Real
Universitate: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Facultatea Medicină Generală
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Sasu Daniel

Profil: Real
Universitate: Université Lille 1 - Sciences et Technologies
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Scripliuc Ion

Profil: Real
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Simon Doina

Profil: Real
Universitate: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Finanțe și Bănci
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Surujiu Eugenia

Profil: Real
Universitate: Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării, specialitatea jurnalism
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Surăţel Vera

Profil: Real
Universitate: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, facultatea de film, specialitatea regie de film
Clasa: XII "BC"
Diriginte: Ion Eftodi (profesor de matematică)

Şaptefraţi Marina

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Şchiopu Victor

Profil: Real
Universitate: Universitatea Tehnică a Moldovei, FACULTATEA "CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ"
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Ţoncu Violeta

Profil: Real
Universitate: Stockholm School of Economics in Riga; Facultatea: Economie şi Business
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Vanica Nicoleta

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Vlasenco Alexandru

Profil: Real
Universitate: Slovakian Technical University / Slovenská Technická Univerzita
Civil engineering / Stavebná fakulta
Clasa: XII "FM"
Diriginte: Sorina Graur (profesoară de l.engleză)

Vârlan Tatiana

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Vîzdoagă Tatiana

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

Zgurean Valentina

Profil: Umanist
Clasa: XII "Um"
Diriginte: Inga Sorocean (profesoară de l.română)

 

Online Visitors

We have 134 guests and no members online

Free business joomla templates meds no prescription