Conferința Științifică a studenților și Masteranzilor ”Viitorul ne aparține”.

User Rating:  / 2
PoorBest 

Conferința Științifică a studenților și Masteranzilor

”Viitorul ne aparține”.

            Mai mulți elevi de la Liceul AȘM au participat în lucrările Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor „Viitorul ne aparţine”, ediția a VI-a, organizată de Universitatea AȘM. La Conferință au participat sirca 130 de studenţi şi masteranzi din diverse instituții superioare din Republica Moldova și România (Un AŞM, USM, USMF, Universitatea de Stat din Tiraspol cu Sediul la Chişinău, Centrul Naţional Sănătate Publică etc.) Scopul evenimentului a fost de a crea o platformă interactivă, modernă de comunicare ştiinţifică pentru tinerii cercetătorii.

         La deschiderea Conferinței au participat academicieni, directori de institute, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice şi universitare. Manifestarea a fost prezidată de rectorul Un AŞM, acad. Maria Duca, acad. Mihai Cimpoi, mem.cor. Tudor Lupaşcu, directorul Institutului de Chimie al AŞM,  mem.cor. Ion Dediu.

        După festivitatea de deschidere, au urmat câteva prezentări în plen, printre care a fost ascultată cu interes și lucrarea elevei Irina Odobescu, cl. XI cu teza ”Tradițiile covorului național”, realizată la Educația civică în colaborare cu Institutul Patrimoniului Cultural. Apoi participanții la Conferință s-au întrunit în cadrul a 6 ateliere de lucru, la care au participat și elevii Liceului AȘM (Ecologie, Geografie, Ştiinţe ale Mediului- Andreea Postovan; Matematică şi Ştiinţa Informaţiei- Pușcașu Dorin, Pușcașu Constantin; Ştiinţe Tehnice şi Chimice- Maria Munteanu;  Ştiinţe Sociale şi Politice- Maria Buzu, Irina Odobescu, Ciobanu Cristian; Limbi şi Literaturi- Mogâldea Cătălin, Valachi Roxanda). Un merit îl au și profesorii care au pregătir elevii: Grinciuc Larisa, Craveț Ala, Cerbușca Pavel, Miron Raisa, Cristei Tamara, Harea Maria, pentru ce le suntem recunoscători.

        Un eveniment special a fost și inaugurarea căminului Universităţii AŞM, cu o capacitate de peste 400 de locuri. Elevii claselor a XII-a au ascultat cu interes prezentările conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la care au fost prezenți și corpul profesoral al Universităţii, conducerea Liceului AŞM, studenţi, masteranzi, doctoranzi. Sperăm să consolidăm continuu relațiile de parteneriat dintre Liceul AȘM Un. AȘM și institutele AȘM în anul jubiliar de 70 de ani ai AȘM și în perspectivă, prin atragerea tinerilor pentru a fi interesați de cercetare și activitatea științifică.

Pavel Cerbușca, vicedirector Liceul AȘM