Administraţie

 • Iurie Cristea, directorul liceului, preşedinte;
 • Galina Filip, vice-director instruire;
 • Pavel Cerbuşca, vice-director educaţie;
 • Alexandru Goncearuc, vice-director pentru problemele de gospodărie;
 • Valeriu Alexa, economist;
 • Oxana Valcova, psihologul liceului, reprezentantul cadrelor didactice;
 • Ion Eftodi, Preşedintele Comitetului Sindical;
 • Maria Harea, pedagog social.

 


Personal didactic

Numărul total de cadre didactice care activează în liceu este de 23 de persoane.

Din ei:

Doctori în ştiinţe - 8;

Deţinători de grade didactice:

- Superior - 12 ;

- Întîi – 3 persoane; 

- Doi - 7 persoane. 

     Activitatea ştiinţifică şi metodică a cadrelor didactice este orientată spre:

• elaborarea şi la promovarea de politicii educaţionale în sfera metodică, ştiinţei şi inovării la nivel liceal, municipal şi republican;

• realizarea de programe şi proiecte metodice, ştiinţifice şi inovatoare în problemele educaţiei la nivel de instituţie;

• promovarea politicii de implementare a tehnologiilor pedagogice avansate şi a tehnologiilor informaţionale moderne din domeniul educaţiei;

• crearea de condiţii pentru accesibilitatea informaţiei ştiinţifico-pedagogice pentru fiecare pedagog în corespundere cu necesităţile sale profesionale;

• studierea şi propagarea experienţei avansate a activităţii pedagogilor;

• contribuţia la formarea unei atmosfere creative şi de cercetare în colectivul profesoral.

     În cadrul ședinţelor Consiliilor Profesorale şi Metodice, profesorii discută modalităţi de eficientizare a obiectivelor educaţionale ale liceului: crearea condiţiilor optimale pentru autodezvoltarea şi auto-realizarea personalităţii adolescenţilor, precum şi formarea unui tânăr cult, inteligent, creativ, competent, capabil să se adapteze în situaţii de integrare în comunitate, pregătit pentru condiţiile de schimbare din societate.

     Colectivul profesoral din liceu activează în direcţia studierii şi cercetării subiectului „Managementul formării la elevi a competenţelor cu caracter de integrare socială”, început în anul de studii trecut. Rolul profesorului, în calitate de ghid al elevului, are o importanţă primordială în formarea calităţilor morale şi intelectuale, deoarece este necesară o transformare de calitate a demersului educaţional.

     Problema de activitate a colectivului profesoral în anul curent de studii este: “Implicarea elevilor în procesul de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor educaţionale ”.

     Activitatea cadrelor didactice este orientată spre formarea şi dezvoltarea competenţelor intelectuale şi la discipline de studii; perfecţionarea sistemului de adaptare a elevilor din clasele a X-a la noile condiţii din liceu; crearea sistemului de identificare şi lichidare a lacunelor de cunoştinţe şi capacităţi la elevi în baza rezultatelor evaluărilor curente şi finale; perfecţionarea sistemului de monitorizare a calităţii procesului educaţional; aplicarea indicatorilor de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor; perfecţionarea sistemului de motivaţie şi de creare a mediului educaţional psihologic favorabil; perfecţionarea sistemului de activitate ştiinţifică şi de creaţie a elevilor; organizarea de concursuri intelectuale şi artistice; stabilirea programului de schimb de experienţă cu alte instituţii preuniversitare din Chişinău etc.

     În anul de studii 2009-2010, activitatea metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a liceenilor din Liceul de Ştiinţe a Moldovei a fost orientată spre realizarea obiectivelor preconizate în planul de activitate, promovarea iniţiativei de optimizare şi eficientizare a instituţiei în contextul modernizării învăţământului din Republica Moldova. Asistenţa ştiinţifico-metodică reprezintă un proces complex şi are drept scop promovarea şi realizarea tehnologiilor educaţionale moderne, tehnologiilor informaţionale. Aceasta este generată de sintezele şi prevederile ştiinţifico-metodice la toate nivelurile activităţii educaţionale şi pentru toate tipurile de unităţi ale sistemului educaţional.

     În liceu au fost organizate seminare instructive, care au drept scop instruirea reciprocă a cadrelor didactice cu implicarea nemijlocită a profesorilor şi managerilor şcolari în subiectele identificate la Conferinţa ştiinţifico-practică a cadrelor didactice. În liceu au fost organizate activităţi demonstrative prezentate de profesorii Cristei T., Cerbuşca P., Carlig S., Ciobanu I., Baltag V. Studierea experienţei avansate este o prioritate a activităţii ştiinţifico-metodice. La Consiliile Profesorale a fost prezentată experienţa cadrelor didactice: Baltag V., Cristei T., Fisher V., Cerbuşcă P., Ciorici A., Filip G., Moşoi T., Miron R., Colpajiu M. Profesorii au prezentat studii şi materiale complementare, publicaţii şi experienţe didactice.

 


Membrii Consiliului ştiinţifico-metodic:

 1. P. Cerbuşca, director adjunct;
 2. G. Filip, director adjunct;
 3. V. Baltag, profesor de matematică; 
 4. I. Eftodi, profesor de matematică;
 5. S. Cârlig, profesor de fizică;
 6. T. Cristei, profesor de l. română;
 7. A. Craveţ, profesor de geografie şi biologie;
 8. I. Sorocean, profesor de l. română;
 9. A. Ciorici, profesor de istorie.

         


Blogroll

Instagram

Materiale create de elevii LAŞM

Canalul Youtube LAŞM

Bibliotecă online de cărţi electronice

Golovei Andrei

Nicoleta Prestescu

Gumeniuc Doina

Mironica Marina

Moșnoi Ion

Ungurean Cristina

Vârlan Tatiana

Badrajan Vladimir

Blog 12UM

Gimnaziul Galata

Online Visitors

We have 160 guests and no members online

Free business joomla templates meds no prescription